Om oss

Vi är en klass på 21 elever som nu går i årskurs 4. Vi, tillsammans med våra lärare, vill med den här klassbloggen tydliggöra vårt arbete för vår egen del på ett trevligt och tydligt sätt men vi vill också visa våra kompisar på skolan, andra lärare och våra familjer vad vi jobbar med. Vi kommer att ha fokus på ma, no och teknik till en början men tänker att vi kommer att arbeta även med övriga ämnen så småningom.

Vi har lärt oss lite om hur man gör en blogg och hur man behöver vara källkritisk och vi har lärt oss om upphovsrätten, men har ännu inte behövt fundera kring de frågorna här på våra klassblogg eftersom vi uteslutande lägger ut våra egna bilder och texter.

Vårt bidrag kan kopplas till läroplanens övergripande mål och riktlinjer som bl a säger att varje elev ska kunna använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt och att de ska kunna använda modern teknik som verktyg för kommunikation, skapande och lärande.

Vi som lärare tänker också att vårt bidrag kan vara framgångsrikt då det visar att vi jobbar mot det övergripande målet att eleverna ska få möjlighet att utveckla sina förmågor att ta ett större ansvar för sina studier. Genom att publicera arbeten/aktiviteter får de en större chans att reflektera och resonera kring dessa vilket vi tror leder till en ökad känsla av delaktighet och även stolthet för det vi gör tillsammans i skolan.